BELEDİYE BAŞKANI

Dr. Abdurrahman KUZU

I

ENCÜMEN ÜYELERİ

Sadi YAĞLI

Mehmet SEDEF

I

Yazı İşleri Müdürü

Fevzi KINCAL

I

Mali Hizmetler Müdürü V.

Nurullah SERT