ÇAN BELEDİYESİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLECEK PERSONEL İÇİN DUYURU

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 357 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar” ın 39 uncu maddesine istinaden sınava hak kazanan 31 kişi için 15.03.2018 Perşembe günü saat 14:00 da Belediyemiz Toplantı Salonunda sözlü sınav yapılacaktır. Sınava gireceklerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.