TESPİT KOMİSYONU RAPORU

            Valilik Makamının 08.01.2018 tarih ve 95699147-262.99 sayılı olurları ile Tespit Komisyonuna görevlendirilen İlçe Mal Müdürü Bülent BULUT ile BİÇAY Katı Atık Yönetim Birliği Yazı İşleri Biriminin 16419996.09.06-14 sayılı yazılarıyla Komisyon Başkanı olarak Birlik Müdür Vekili Sümeyra Arslan ve Üye olarak İnşaat Mühendisi Fatih Gürses’in görevlendirildiği Tespit Komisyonunun yapmış olduğu incelemede;

Esas incelemeye teşkil olan 2 kişinin yetkili EKAP kullanıcısı tarafından yapılan incelemesinde şartlarının uygun olduğu ve sınava girmeye hak kazandığı tespit edildi. Bu  kişilerin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması BİÇAY Katı Atık Yönetim Birliği Yazı İşleri Biriminin 12.01.2018 tarih ve 16419996.09.06/04 sayılı yazılarıyla Çanakkale Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiş, komisyonun inceleme sürecinde 1 kişinin kaydının geldiği ve 1 kişinin bilgilerinin ise ilerleyen günlerde gönderileceği şeklinde şifai bilgi alınmış olup gönderilen 1 kişinin kaydında bir engel görülmemiştir.

Komisyonumuz tavsiye edilen süreci göz önüne alarak 2 kişinin hak sahibi olduğunu belirlemiş olup şayet sınava girmesine engel teşkil edecek bilgi ve belge geldiği takdirde veya sınav yapıldıktan sonra olumsuz bilgi ve belge geldiğinde sınavı kazanıp işçi statüsüne geçme hakkını kazanmış olsa bile tebliğin 35. ve 41’inci maddelerine istinaden hak sahipliliğinin iptal edileceği kararı alınmıştır.

Komisyonumuz sınava girmeye hak kazanan 2 kişinin isim listesini aşağıda çıkarmış olup, ilgililere tebliğ olarak Çan Belediyesi internet sayfasında ve Çan Belediyesi İlan Panosunda yayınlanmasına oy birliği ile karar vermiştir. 23.02.2018

SINAVA ALINACAK İŞÇİ LİSTESİ

1 MEHMET KAVAK 31312314454
2 NEDİM IŞIK 11167970372

 

NOT: Başvuru sonucuna itiraz edecekler 23/02/2018 tarihinden 27/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar Çanakkale Valiliğine iletilmek üzere BİÇAY Katı Atık Yönetim Birliği Yazı İşleri Birimine başvurabileceklerdir.

         Yapılan ilan tebliğ yerine geçmekte olup, ayrıca kişilere özel tebliğ yapılmayacaktır.

 

TESPİT KOMİSYONU