Misyonumuz

Misyonumuz

Sanayi ve Termal Turizm kenti Çan’daki tüm paydaşlarımıza; kaliteli, şeffaf, verimli ve etkin belediyecilik hizmetlerini, katılımcı bir yerel yönetim anlayışı ile sunarak; Çanlıların, ekonomik ve sosyal refah seviyesini yükseltmektir.

Çan ilçesinde yer alan zenginliklerin bilincinde olan kurumumuz; modern ve verimli belediyecilik faaliyetleriyle ilçemizin sahip olduğu maddi ve manevi değerleri gelecek nesillere aktarılmasını sağlarken, gelişen çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlıklı,  güvenli, fen ve sanat normlarına uygun hizmetler üretmektedir.

Çan Belediyesi;

  • Sahip olduğu tabii, kültürel, toplumsal zenginlikleri gelecek kuşaklara aktaracak şekilde sürekli gelişimi,
  • Kaynaklarından azami düzeyde fayda sağlamayı,
  • Hizmet sunumunda adil ve şeffaf olmayı,
  • Paydaş odaklı yönetimi,
  • Mükemmeli hedefleyen müessir ve nitelikli belediyeciliği, misyon edinmiştir.